Ken Foster

Ken Foster #4

Ink & watercolour on paper
11x14
$420

Ken Foster #45

Ink on foamcore
12x36
$60.00

sold

Ken Foster #53

Ink on paper
12x24
$1500

sold

Ken Foster #54

Ink on newsprint
12x24
$2000.00
sold

Ken Foster #58

Ink on paper
8x11
$420.00

Ken Foster #59

Acrylic on plastic
12x24
$200.00

Ken Foster #6

Ken Foster,
paint on found canvas

sold

Ken Foster #63

Ink on wood
18x30
$250.00

Ken Foster #64

paint on foamboard
1 ft x 2.5 feet
$60 minimum bid.
sold

Ken Foster #65

paint on foamboard
1 foot x 2.5 feet
$60 minimum bid.

Syndicate content